Dr. Daan van Uhm is universitair docent en onderzoeker aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij behaalde zijn master in de criminologie aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich specialiseerde in groene misdaden met zijn onderzoek naar illegale dierenhandel en de rol van Nederland. Van 2010- 2011 heeft hij onderzoek verricht op het vlak van de groene criminologie, zoals ontbossing, illegale houthandel van Myanmar naar de EU en assisteerde hij bij rechtszaken. Van 2012-2015 werkte hij als promovendus en junior docent aan het Willem Pompe Instituut. In 2016 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld: 'Uncovering the illegal wildlife trade: inside the world of poachers, smugglers and traders'.