Van Uhm, D.P. & Siegel, D. (2016) The illegal trade in black caviar. Trends in Organized Crime, special wildlife crime issue. 

Van Uhm, D.P. (2016) Illegal trade in wildlife and harms to the world. In Spapens, A.C.M., White, R. & Huisman, W. (Eds.), Environmental Crime in Transnational Context. Farnham: Ashgate Publishing, Ltd. 

Van Uhm, D.P. (2016) Monkey business: the illegal trade in Barbary macaques. In: Journal of Trafficking, Organized Crime and Security, 1 (2). 

Van Uhm, D.P. (2016) De verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld in de wildlife handel. Cahiers Politiestudies 38. Special issue about green criminology. 

Van Uhm, D.P. (2015) Towards moral principles regarding non-human animals: a green criminological perspective. In: Overarching views of crime and deviancy. Rethinking the legacy of the Utrecht School. The Hague: Eleven International Publishing

Siegel, D. & Van Uhm, D.P. (2014) Zwarte kaviaar. Criminele netwerken, illegale handel en de bedreiging van de steur. In: Justitiële verkenningen, 30 (2): 54-70

Van Uhm, D.P. (2014) Criminaliteit en traditionele Chinese medicijnen. In: Proces, 93 (2): 130-143

Sluis, T. van der, Uhm, D.P. van, Frissel, J. and Henkens, R. (2014) De Nederlandse handel in soorten van de CITES conventie. In opdracht van het Ministerie van EZ (unpublished)

Van Uhm, D.P. (2014) Illegal trade in Barbary macaques. Commissioned by AAP. Utrecht: Utrecht University

Van Uhm, D.P. (2013) Aard en omvang van de illegale wildlifehandel. Commissioned by WWF. Utrecht: Utrecht University (unpublished)

Van Uhm, D.P. (2012) Organised Crime in the Wildlife Trade In: Centre for Information and Research on Organised Crime Newsletter, 10 (2): 2-4

Van Uhm, D.P. (2012) De illegale handel in beschermde diersoorten. In: Groene Criminologie. Justitiële verkenningen, 28 (2): 91-100

Van Uhm, D.P. (2010) De puppydossiers. Onderzoek illegale hondenhandel. Den Haag: IFAW